მონოგრაფიები

ფშავის ისტორია და კულტურა მრავალი მკვლევარის შესწავლის საგანი ყოფილა. შესაბამისად, დაინტერესებულთ შეუძლიათ მოიძიონ არა ერთი მონოგრაფიული ნაშრომი. 

   
ზურაბ კიკნაძე.
ქართული ფოლკლორი.

სრულად ნახვა >>>
როლანდ თოფჩიშვილი.
ქართველთა ეთნიკური ისტორია და საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეები.  
სრულად ნახვა >>>